Na jakie kwestie bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę podczas korzystania z akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych?

Fosforan litowo-żelazowy (LFP)to nowy typ akumulatora litowo-jonowego o wysokiej gęstości energii, bezpieczeństwie i niezawodności oraz przyjazności dla środowiska, który ma zalety wysokiej gęstości energii, wysokiego bezpieczeństwa, długiej żywotności, niskich kosztów i przyjazności dla środowiska.

Składa się z materiału elektrody z fosforanu litowo-żelazowego o wysokiej wydajności, elektrolitu litowo-jonowego oraz dobrze zaprojektowanej pojemności i bezpieczeństwa.

Uwagi dotyczące użytkowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

① Ładowanie: Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe należy ładować za pomocą specjalnej ładowarki, napięcie ładowania nie powinno przekraczać określonego maksymalnego napięcia ładowania, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

② Temperatura ładowania: temperatura ładowania akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego powinna być ogólnie kontrolowana w zakresie od 0 ℃ do 45 ℃, poza tym zakresem będzie to miało większy wpływ na wydajność akumulatora.

③ Korzystanie ze środowiska: baterie litowo-żelazowo-fosforanowe powinny być używane do kontrolowania temperatury otoczenia w zakresie od -20 ℃ do 60 ℃, poza tym zakresem będzie to miało większy wpływ na wydajność baterii i bezpieczeństwo.

④ Rozładowanie: akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe powinny unikać rozładowania niskiego napięcia, aby nie wpływać na żywotność akumulatora.

⑤ Przechowywanie: akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe należy przechowywać w temperaturze -20 ℃ -30 ℃ w celu długotrwałego przechowywania, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora w wyniku nadmiernego rozładowania.

⑥ Konserwacja: baterie litowo-żelazowo-fosforanowe wymagają regularnej konserwacji, aby zapewnić normalne użytkowanie baterii.

Środki ostrożności dotyczące akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

1. Baterii litowo-żelazowo-fosforanowych nie należy umieszczać w pobliżu źródła ognia, aby uniknąć pożaru.

2. Baterii litowo-żelazowo-fosforanowych nie należy demontować, aby uniknąć niewłaściwego użycia, które może doprowadzić do wypalenia ogniwa i wybuchu.

3. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i utleniaczy, aby uniknąć pożaru.

4. Podczas korzystania z akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych należy zwrócić uwagę, aby uniknąć kapania i zanieczyszczenia środowiska oraz terminowego usuwania zanieczyszczeń.

5. Napięcie akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego nie powinno przekraczać określonego maksymalnego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

6. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe należy umieszczać w suchym, wentylowanym miejscu, aby uniknąć przegrzania, zwarcia i innych zjawisk.

7. Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe podczas korzystania z tego procesu powinny zwracać uwagę na regularne kontrole napięcia i temperatury akumulatora, a także regularną wymianę akumulatora, aby uniknąć awarii.

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe mają zalety wysokiej gęstości energii, wysokiego bezpieczeństwa, długiej żywotności, niskich kosztów i przyjazności dla środowiska, to obecny postęp technologii akumulatorów litowo-jonowych, ale wykorzystanie tego procesu wymaga również zwrócenia uwagi na powyższe- wymienione środki ostrożności i środki ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia baterii, pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji.


Czas postu: 27-02-2023